• Presidente: D. Etelvino Noguerol
  • Vicepresidente: D. José Silveira
  • Secretario: Dª. Alejandra Plaza
  • Tesorero: D. Salvador Díaz
  • Vocal de cultura y sociales: D. José Silveira
  • Vocal de deportes y ocio: D. José Beleiro
  • Responsable de la Federación de las Sociedades Gallegas en Suiza: Dª. Alejandra Plaza
  • Vocal de aulas: Dª. Lurdes Estéves e Segundo Neira
  • Control de cuentas: D. Santiago Segura e Segundo Neira