• Presidente: D. Etelvino Noguerol
  • Vicepresidente: D. José Silveira
  • Secretario: Dª. Alejandra Plaza
  • Tesoureiro: D. Salvador Díaz
  • Vocal de cultura e sociais: D. José Silveira
  • Vocal de deportes e folguedo: D. José Beleiro
  • Responsable da Federación das Sociedades Galegas na Suiza: Dª. Alejandra Plaza
  • Vocal de aulas: Dª. Lurdes Estéves e Segundo Neira
  • Control de contas: D. Santiago Segura e Segundo Neira